KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

Kum Filtre suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. İlk yatırım maliyeti düşük olan Kum Filtreleri, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra koyulacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olacaktır.

Multi Media filtrenin verimliliğini etkileyen parametreler; filtre gövdesinin iyi yataklanması ve yüzey hızının doğru seçilmiş olmasıdır. İyi yataklanmış ve yüzey hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir multi media filtrede filtrasyon hassasiyeti 20 mikronun altındadır.

Evsel ve endüstriyel içme ve kullanma suyu arıtma sistemlerinde kendinden sonra gelen arıtma ünitelerini korumakta ve bu ünitelerin daha etkin çalışmasını sağlamaktadır.

Kullanım Alanları:

• Endüstriyel suların arıtım aşamalarında

• Reverse osmosis (Ters Osmoz) öncesi ön arıtım yapılması.

• Yüzey suyu arıtımı

• Yeraltı suyu arıtımı

• Temiz su temini Kazan besleme suyu öncesinde ön arıtma sistemi

Paylaşabilirsiniz

Haber Bülteni
İndirimlerden Yararlanmak İçin