AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon filtrenin verimliliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Aktif karbon mineralinin kullanım ömrü suyun kalite ve arıtılan suyun miktarına göre değişim göstermektedir.

Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir. Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış bu cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli periyotlarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın, istenilen anda kendiliğinden yapar.

Kullanım Alanları:

• Reverse osmosis (Ters Osmoz) öncesi ön arıtım yapılması.

• Endüstriyel Suların Arıtım Aşamalarında

• Atıksu ve Gri su arıtımı sonrasında bahçe sulamada

• Yeraltı suyu arıtımında

• Yüzey suları arıtımında

• Temiz su temini

Paylaşabilirsiniz

Haber Bülteni
İndirimlerden Yararlanmak İçin